top of page

Eletroterapia

Què és?

Aplicació de l'electricitat com agent terapéutic. 

El seu objectiu és provocar reaccions biologiques i fisiologiques que indueixin la recuperació del funcionament normal dels teixits quan aquests es troben alterats. 

Nosaltres treballem amb aquests dos tipus: 

-TENS ( transcutaneous electrical nerve stimulation): objectius analgèsics 

-EMS (electroestimulació): amb l'objectiu de recuperar la musculatura atrofiada, reforçar la musculatura en cas de laxitud de tendons, estimulació nerviosa en casos de dèficits neurologics, reforç de la musculatura,...

Quins son els seus objectius?

- Reparació tissular

- Analgèsia no farmacologica

- Disminuir el dolor

- Optimitzar el potencial físic, millorant el estat muscular. 

bottom of page